Dream Beauty

Estetická korektívna medicína

Vlasová mezoterapia

Aplikácia botulotoxínu

Zväčšenie pier

Kyselina hyalúronová

Ošetrenie kruhov pod očami

Mezoterapia

Nadmerné potenie

Kontúrovanie tváre

Injekčná lipolýza

Niťový lifting (Thread lift)

Vykonávajúci lekár: MUDr. Peter Sopko

Absolvoval štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach a od roku 1998 pracuje na chirurgickom oddelení Železničnej nemocnice v Košiciach.
V roku 2001 získal atestáciu 1. stupňa v odbore chirurgia, v roku 2006 atestáciu 2. stupňa v odbore chirurgia.
V roku 2017 bol Ministerstvom spravodlivosti SR menovaný znalcom v odbore chirurgia.
V roku 2009 založil spoločnosť ESTHES – Lekárska estetika, kde sa venuje korektívnym a omladzujúcim estetickým výkonom.
Doménou sú miniivazívne výkony so špecializáciou na aplikáciu botulotoxínu, mezoterapie,  kyseliny hyalúronovej,
najmä pokročilé techniky a výkony modelovania a kontúrovania tváre.
Zameriava sa aj aplikáciu mezonití a vykonávanie niťového liftingu /Thread lift.